Flera brukare på Syrenen har testat positivt för covid-19

Tvättar händerna

Uppdaterad 210913 kl 16.15

Flera brukare på Askersunds kommuns korttidsvårdsenhet Syrenen har testat positivt för covid-19. Vi fortsätter som tidigare med bokade besök på Syrenen. Dessa bokas via telefon efter klockan 10.00 alla dagar. Telefonnummer till Syrenen: 0583-810 63.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos brukare och personal som uppvisar symtom på covid-19, samt i samband med smittspårning.

Information till berörda och anhöriga sker direkt från kommunens personal. Om du inte fått någon information innebär det att du inte är berörd.

För att minimera smittspridning följer personalen noggrant riktlinjerna från Region Örebro läns smittskydd och vårdhygien gällande vård och behandling, basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Det finns tydliga rutiner för detta. En del i rutinerna är att personalen bär munskydd i all närkontakt med brukarna, både inom- och utomhus.

Det finns god tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-13