Bidragsregler för Askersunds
kommun på remiss - förlängs till 30/9

Fyller i blankett

Askersunds kommuns bidrag och stöd till civilsamhället inom kultur- och fritidsområdet syftar till att skapa goda förutsättningar att verka och utvecklas. Askersunds kommun vill stärka folkhälsan genom att uppmuntra det egna skapandet och stimulera fysisk aktivitet.

Askersunds kommun stöttar föreningslivet genom kontanta bidrag, subventionerade lokalhyror och utlån av viss utrustning. Ett bidrag syftar till att ge en förening en ekonomisk grundtrygghet

Daniel Eriksson, kultur- och evenemangschef, Annika Restadh, enhetschef för bibliotek, ungas fritid och musikskola, samt Ann-Kristin Olsson, fritidsutvecklare, har utarbetat ett förslag till nya och reviderade bidragsregler. Förslaget presenterades i kultur- och tekniknämnden 2021-06-20 som beslutade att skicka ut förslaget på remiss. Sista datum för att svara på remissen är den 30 september 2021 (OBS; perioden har förlängts).

Förslaget i sin helhet och mer information om processen

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-15