Vägplan för väg 50 Nykyrka-Brattebro inlämnad för prövning och fastställande

Flerfilig väg

Vägplanen för väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe är nu inlämnad till Trafikverkets funktion Juridik och planprövning för fastställelse. En lagakraftvunnen vägplan krävs för att kunna bygga om vägen. Beslut beräknas komma till sommaren 2022.

Efter att den allmänna granskningen av vägplanen blev klar före sommaren har såväl Länsstyrelsen i Örebro som Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutat att tillstyrka, det vill säga godkänna, planen. Nu har Trafikverket skickat in vägplanen och tillhörande dokumentation för så kallad fastställelseprövning till myndighetens centrala funktion Juridik och planprövning.

Läs mer om vägplanen på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-21