Medborgardialog om ny badplats i Åmmeberg 5 oktober

Karta Åmmebergs badplats

På kultur- och tekniknämndens uppdrag bjuder vi in till medborgardialog om den planerade nya badplatsen i Åmmeberg.

Tid: Tisdag 5 oktober kl. 18.00. Mötet håller som längst på till kl. 19.30.

Plats: Mötet hålls utomhus på platsen för den tilltänkta badplatsen vid Åmmelången (se karta ovan).

Ingen föranmälan krävs.

Askersunds kommun följer myndigheternas rekommendationer för att minska spridningen av corona-viruset. Håll därför avstånd under mötet, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun beslutade i april 2021 om att anlägga ny badplats i Åmmeberg på fastigheten Alsnäs 1:35 vid sjön Åmmelången. På grund av restriktionerna som rått med anledning av pandemin valde vi att vänta med detta möte tills nu under hösten.

Badplatsen kommer att anläggas på den aktuella platsen under förutsättning att erforderliga beslut och tillstånd fås, samt att uppgörelser med fastighetsägare kommit till stånd. Badplatsen kan om det sker vara på plats innan midsommar 2022.

Om du inte har möjlighet att delta på mötet är du välkommen att kontakta ansvarig tjänsteperson, kommunens fritidsutvecklare Ann-Kristin Olsson med dina idéer och synpunkter. E-post: ann-kristin.olsson@askersund.se, telefon: 0583-810 96

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-28