Del av elljusspåret i Askersund nersläckt

Kvinna promenerar i elljusspår

Den del av elljuspåret i Askersund som går i anslutning hembygdsgården är tillsvidare nersläckt på grund av att ett nedfallet träd orsakat omfattande skador. Skyltar är uppsatta som markerar var spåret är nersläckt. Reparation är beställd, men det är i nuläget oklart när den avstängda delen åter kan tas i bruk. Information om detta kommer att publiceras här på hemsidan senare.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-10-04