Smedsgården nominerad till vårdbyggnadspris

Smedsgården

Forum Vårdbyggnad har nominerat Smedsgården i Askersund till Vårdbyggnadspriset 2021 i kategorin ”mindre projekt”. Vårdbyggnadspriset syftar till att uppmärksamma goda exempel på vårdmiljöer och premiera byggnationer som utifrån patientens behov stödjer vårdens utveckling och nya arbetssätt.

– Jag tror nog att vi alla, våra arkitekter och byggare, vi på Länsgården och alla som varit delaktiga från Askersunds kommun, är stolta och glada i dag över den här nomineringen. Det är en lång process att bygga ett hus av den här storleken och det är många inblandade från olika håll som under den resan arbetat med och bidragit till att Smedsgården ser ut som det gör idag, säger Marie Villman, projektutvecklare på Länsgården Fastigheter AB i Örebro.

”Detta är en satsning på såväl boende som samverkan mellan vård- och omsorgsenheter och följer ett koncept som utvecklats från ett tidigare vård- och omsorgsboende” står att läsa i Forum Vårdbyggnads motivering.

Smedsgården präglas av ett tydligt fokus på en kvalitativ boendemiljö. Varje lägenhet är i första hand en bostad men ska också vara en väl fungerande arbetsplats för vård och omsorg.

Åtta lägenheter bildar en boendeenhet som delar på gemensamma ytor. En annan av projektets visioner har varit att jobba bort korridorerna, och i stället skapa hallkänsla mellan lägenheterna. För att skapa en småskalighet bryts husfasadens linjer av gångstråk, ljusrum och innergårdar. Boendet har omedelbar närhet till vårdcentral, folktandvård, dag-verksamhet för äldre och korttidsvård.

Smedsgården ägs av Länsgården Fastigheter AB, och hyrs av Askersunds kommun. Boendet har ritats av Marge Arkitekter och Land arkitektur. Marge Arkitekter hör till de ledande i landet på vårdboenden och har även ritat det prisbelönade vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro.

Fakta

Vårdbyggnadspriset ges ut av föreningen Forum Vårdbyggnad. Forum Vårdbyggnad stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. Vinnarna presenteras på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 18-19 november i Malmö.

Bild: Johan Fowelin

Hela motiveringen:

”Detta är en satsning på såväl boende som samverkan mellan vård- och omsorgsenheter och
följer ett koncept som utvecklats från ett tidigare vård- och omsorgsboende. Utformningen av de gemensamma ytorna, som en förlängning av de boendes lägenheter, skapar en känsla av hem. Här bor jag! Avdelningarna ligger två och två, rygg i rygg, och kan nås från varandra vilket underlättar för personalen. Genom hela huset går en slinga för inomhuspromenader. Den kantas av djupa fönsternischer som inbjuder till att slå sig ned. Trä – i golv, väggskydd, fönster- och dörrpartier – har använts med omtanke i hela huset och bidrar till en varm miljö. Lägg till färgsättning med milda kulörer, ljussättning med dimbara lampor och en korridor med överblick trots att den är vinklad. Återbruk av möbler, dold teknik och god ljudmiljö bidrar till upplevelsen av kvalitet.

Till detta vårdboende söker sig personal. Placeringen i staden har många möjligheter och upplevelser – barnens promenad från förskolan längs byggnaden till parken är en sådan liten men viktig del. Detta är en lugn miljö, samtidigt full av liv.”

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-11-10