Beslut om fjärr-/distansundervisning på Sjöängsskolan 2-6/12

Tvättar händerna

För att förebygga eventuell smittspridning har barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsenheten på Region Örebro län tagit beslut om att årskurs 7-9 på Sjöängsskolan ska ha fjärr-/distansundervisning från och med torsdag 2/12 till och med måndag 6/12. Återgång till vanlig skoldag 7 december gäller om inga ytterligare beslut tas av nämnd.

För elever i årskurs 6 samt i särskilda undervisningsgrupper och elever med en resurs kopplad till sig gäller inte fjärr-/distansundervisning. Dessa elever har sin undervisning på skolan.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-12-02