Musikskolan blir kulturskola och etablering av KomTek i Askersund

Spelar på gitarr

I kultur- och tekniknämndens budget från och med 2022 finns flera satsningar på barn och ungas fritid. Från och med höstterminen 2022 ska kommunens musikskola bli kulturskola och under året sker en långsiktig etablering av teknikskolan KomTek i samarbete med Örebro kommun.

– Det är mycket roligt att vi kan satsa så historiskt mycket på ungdomars fritid. Genom det extra stöd vi fått för 2022 av kommunfullmäktige har detta blivit möjligt. Det är speciellt viktigt nu efter den negativa effekt som pandemin har haft på bland annat ungdomars fritidsaktiviteter. Nu hoppas vi att ungdomar, skola och andra drar nytta av alla möjligheter som vi nu kan skapa, säger kultur- och tekniknämndens ordförande Staffan Korsgren.

Kultur- och tekniknämnden beslutade även om att avsätta pengar för ökad satsning på ungdomscoacher och motorburen ungdomskultur. Dessutom avsätts nu även pengar på kultur i förskolan och gymnasiet (tidigare fanns medel endast avsatta för grundskolan), vilket bland annat innebär att elever ska få kännedom om samhällets kulturutbud och erbjudas möjlighet att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

– Nu ska vi utveckla musikskolan till kulturskola och etablera teknikskolan KomTek i vår kommun. Det är fantastiskt roligt och bra! Vi ska även öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Områdena fritid och kultur är viktiga – för folkhälsan, kreativiteten, gemenskapen, skapandet och fysisk aktivitet. Ja, för att vi ska må bra, säger Daniel Eriksson, verksamhetschef för kultur, evenemang och fritid på Askersunds kommun.

Beslut om budget för 2022 togs på kultur- och tekniknämndens sammanträde torsdagen den 9 december.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-12-16