Granskning - fördjupad
översiktsplan för norra Vättern

Stenar och vatten

Sydnärkes byggförvaltning fick 2018 uppdraget att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Norra Vättern och dess stränder. Ett förslag var på samråd 2020 och nu finns ett reviderat förslag för granskning. Granskningsförslaget granskas tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.

Sista datum för att inkomma med synpunkter på planen är 31 mars 2022.

Planförslaget med dess tillhörande handlingar samt kontaktuppgifter för att lämna synpunkter finns att tillgå i sin helhet på: www.sydnarkebygg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-02-14