Föreningar bjuds in till informations-möte om ny idrottshall i Askersund 2/3

Bollar i bur

Nu när myndigheternas restriktioner åter tillåter det gör vi ett nytt försök och bjuder in föreningar och andra representanter för civilsamhället till ett informationsmöte om planerna på att bygga en ny idrottshall i Askersund.

Tid: Onsdag 2 mars klockan 18.00-19.30

Plats: Visholmen, Kulturhuset Sjöängen

Från Askersunds kommun deltar Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande, Staffan Korsgren, ordförande i kultur- och tekniknämnden, Lars Johansson, byggprojektledare och Daniel Eriksson, chef för kultur, evenemang och fritid.

Den styrande koalitionen i Askersunds kommun har avsatt pengar i budgeten för 2022 för att bygga en fullstor idrottshall i Askersund, med placering intill Närlundahallen. Valet av placering grundar sig i den utredning om ny idrottshall som genomfördes 2018. Utredningen har även legat till grund för övrig planering av den nya hallen.

Den idrottshall som kommunfullmäktige i Askersunds har budgeterat för är en fullstor hall (24 x 44 kvadratmeter) med 150 läktarplatser, det vill säga samma antal läktarplatser som nuvarande Närlundahallen. I utredningen från 2018 framkom det önskemål från idrottsföreningarna om att bygga en hall med fler läktarplatser. Merkostnaden för att bygga en idrottshall enligt föreningarnas önskemål är cirka 10 miljoner kronor. Möjligheten att bygga en större hall finns, men det måste i så fall ske med extern finansiering när det gäller merkostnader för investering och drift.

För att minska risken för trängsel ber vi er som planerar att delta på mötet att anmäla er i förväg, senast onsdag 2 mars kl. 12. Anmälan sker på e-post till: sjoangen@askersund.se

Mötet hålls under förutsättning att det är möjligt enligt myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Ange e-postadress i anmälan om mötet istället arrangeras i digital form.

Välkomna!

Daniel Eriksson, chef för kultur, evenemang och fritid

Lars Johansson, byggprojektledare

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-02-16