Nya regler för bidrag till civilsamhället

Bild över Askersund

På sitt senaste sammanträde beslutade kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun om nya regler för bidrag till civilsamhället, bland annat föreningar. De nya reglerna innehåller bland annat flera nya bidragsformer och ska även förenkla för de sökande. Samtidigt beslutade nämnden även om ett tillfälligt utvecklingsstöd för 2022 som ska rikta sig till aktiviteter som stärker ungas och äldres hälsa.

De nya reglerna om bidrag och stöd till civilsamhället är formulerade utifrån de behov som finns inom kommunen just nu och kommer att gälla från 1 juli 2022.

– Vi har anpassat de nya reglerna efter resultaten av de undersökningar som gjort om ungdomars fritids- och föreningsvanor de senaste åren. Nu uppmanar vi alla föreningar att ta del av de nya reglerna, säger Staffan Korsgren (L), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Förvaltningen har utrett föreningsbidragsreglerna och landat i förslag om både helt nya bidragsformer och revidering av befintliga bidragsformer, som nu alltså beslutats av nämnden.

– De nya reglerna ska underlätta och skapa förutsättningar för möten mellan människor i hela kommunen samt fler och utvecklade aktiviteter. Vi ska nu skapa e-tjänster, det vill säga göra det möjligt att söka bidraget digitalt. Det blir smidigare för de sökande, säger Daniel Eriksson, chef för kultur, evenemang och fritid i Askersunds kommun.

En annan nyhet i de nya reglerna är ”invånarinitiativ”, en ny möjlighet att söka medel för projekt eller arrangemang utan att en förening står bakom.

Utvecklingsstödet som kultur- och tekniknämnden också fattade beslut om är ett tillfälligt bidrag under 2022 till föreningar, studieorganisationer och grupper i civilsamhället som vill starta ny verksamhet eller utveckla verksamhet i Askersunds kommun.

– Verksamheten ska stärka äldres och ungas hälsa, genomföras utanför de större orterna Askersund och Åsbro och vara öppen för alla invånare i målgrupperna äldre (från 65 år och uppåt) och unga (13 till 21 år), säger Daniel Eriksson.

Beslut om nya bidragsregler och tillfälligt utvecklingsstöd togs på kultur- och tekniknämndens sammanträde torsdagen den 18 februari.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-03-01