Fem föreningar beviljades
bidrag för samlingslokaler

Folkets hus i Åmmeberg

I slutet av februari beslutade kultur- och tekniknämnden på sitt sammanträde att betala ut bidrag till samlingslokaler till fem föreningar i olika delar av Askersunds kommun. Totalt betalades närmare 350 000 kronor ut fördelat på följande föreningar och lokaler:

- Rönneshytta samlingslokal: 85 300 kr

- Närkesbergs byaråd: 68 316 kr

- Mariedamms förening: 74 108 kr

- Hammarslaget: 21 000 kr

- Åmmebergs folkets hus: 107 576 kr

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-03-02