Informationssida med anledning av kriget i Ukraina

Ukrainas flagga

Många känner oro med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och hur det skulle kunna påverka Sverige och Örebro län. Sverige är ett tryggt land och även om väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas är risken för krig låg.

I länet har vi en god samverkan med upparbetade strukturer och regionala planer för att snabbt kunna möta situationer som uppkommer. Länets samarbete stärktes ytterligare i och med hanteringen av pandemin.

På Askersunds kommuns hemsida har vi samlat information och länkar till mer information med anledning av det försämrade säkerhetslägret. Där finns bland annat länkar till information från Länsstyrelsen, Krisinformation.se, MSB och Försvarsmakten:

Informationssida med anledning av kriget i Ukraina

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-03-17