Närlundaskolans etapp 2
inleds efter påsk

Närlundaskolan skiss

Arbetet med att bygga den första etappen av Närlundaskolan börjar närma sig sitt slut. Den byggnation som nu pågår är byggande av skollokaler samt lokaler för kök, matsal och administration.
*Huskroppen som innehåller skollokaler ska vara färdig till höstterminen 2022.
*Den andra huskroppen som innehåller kök, matsal och administration ska vara klar 1/11 2022.

Efter påsk inleds arbetet med nästa etapp, som innebär att delen Sålunda ska renoveras och byggas till och att den befintliga Närlundaskolan ska rivas. Rivning sker i samband med att den nya Sålunda-delen är klar att ta i bruk vid starten av höstterminen 2023.

Mer information om tidplan för etapp två, samt planer för byggvägar och gång-och cykelvägar under byggtiden finns i informationsbladet nedan.

Informationsblad Närlundskolan april 2022 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-04-28