Nu är båtsäsongen på gång – ny riktlinje för Askersunds hamn

Askersunds hamn

Texten uppdaterad 22-05-24

Sommaren närmar sig och i Askersund innebär det bland annat att båtlivet blir mer aktivt. Därför kan det vara på plats att berätta om vad som gäller för hamnplatser i Askersunds hamn.

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun beslutade i november 2021 om ny riktlinje för upplåtelse av hamnplats i Askersund. Hamnplatserna fördelas mellan platser som upplåts för kommersiella fartyg, museifartyg och för fritidsbåtar som gästar hamnen.

Riktlinjen slår bland annat fast att 120 m av hamnbassängens östra kaj (närmast Hamntorget) ska kunna upplåtas till kommersiella fartyg och museifartyg.

Som kommersiellt fartyg räknas ett fartyg som används i näringsverksamhet, för verksamhetens behov eller för att transportera gods eller passagerare mot ekonomisk ersättning.

Museifartyg är ett äldre fartyg som bevarats för eftervärlden för allmän beskådan. En nybyggd replik av ett äldre fartyg kallas fartygsreplik och inkluderas i begreppet museifartyg.

Hela hamnbassängens västra sida (närmast Landskyrkan) och en del av bassängens östra sida upplåts för gästande fritidsbåtar. Administrering av gästhamnsplatser i hamnbassängen ingår i avtal med verksamhetsutövaren vid Citycamp. Den del av hamnens östra sida som ligger mellan till hamnbodarna utgör gästhamnsplatser för kortare angöring.

De fartyg som har hamnplats vid den östra kajen från 1 juni och framåt är:

Wettervik – kommersiellt passagerarfartyg

Pricken – kommersiell arbetsbåt

Årås – museifartyg

Den flotte där det tidigare bedrivits restaurangverksamhet har inte beviljats hamnplats för sommaren 2022 eftersom farkosten är under ombyggnad och kommersiell verksamhet därmed inte bedrivs där. Ägaren hade till den 22 maj på sig att flytta flotten från platsen vid kajen. Eftersom det inte har skett har kommunen inlett ett ärende hos Kronofogden för att flotten ska kunna flyttas.

Riktlinjer för hamnplats i Askersunds hamn Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-05-24