Otjänligt badvatten på Borgmästareholmen

Barn på brygga

Resultat från prov av badvatten från badplatsen på Borgmästareholmen som togs i förra veckan visar på hög halt av e-colibakterier, vilket gör att vattnet bedöms som otjänligt. Skyltar om avrådan från bad finns på plats vid badplatsen.

När omprov tagits som visar att badvattnet inte är otjänligt längre meddelas detta här på kommunens hemsida.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-06-13