Ny lekplats i Lerbäck
avbockad och klar!

Avbockning lekpark i Lerbäck

Tisdagen den 14 juni utförde Askersunds kommun en traditionsenlig avbockning för att uppmärksamma att den nya lekplatsen i Lerbäck är klar.

Kultur- och tekniknämndens ordförande Staffan Korsgren (L) höll ett kort tal innan själva avbockningen genomfördes av Charlie Rahmqvist, som är ett av barnen i Lerbäck som nu har fått en ny lekplats. Dessa båda syns på bilden ovan.

Inför förra sommaren skickade kommunen ut en förfrågan om önskemål och synpunkter från både barn och vuxna på en ny lekpark i Lerbäck. Bland annat fick barn på Rönneshytta förskola, där flera barn från Lerbäck går, arbeta med hur deras dröm­lekpark ser ut genom berättande och skapande. Även från invånare i Lerbäck inkom en del synpunkter på lekparken.

Samtliga synpunkter och önskemål sammanställdes och resultatet är den helt nya lekplatsen i Lerbäck. Den nya lekplatsen är den första i Askersunds kommun med konstgräs och den är dessutom tillgänglighetsanpassad.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-06-15