Ett stort tack till alla som bidrog i hanteringen av vattenläckans följder

Vy från Strandparken

På eftermiddagen onsdagen den 11 januari brast en vattenledning i närheten av vattenverket i Harge i Askersunds kommun. Efter att inledningsvis ha verkat hanterbar visade det sig under onsdagskvällen att läckan var mycket större än vad som först befarats och under natten blev stora delar av kommunen utan vatten. På torsdagseftermiddagen var läckan åtgärdad och de delar av kommunen som varit utan fick gradvis tillbaka vattnet under kvällen, natten och förmiddagen på fredagen. När vattnet kommit tillbaka rådde kokningsföreläggande, som sedan kunde hävas måndag morgon den 16 januari.

Under perioden som vattensituationen i Askersunds kommun på olika sätt påverkades av läckans följder var det många som bidrog på en mängd olika sätt för att underlätta och lösa de problem som uppstod. Det blev väldigt tydligt att alla är beredda att ställa upp när det något sådant här inträffar, såväl vår egen personal som kommuninvånare, företagare, media, närliggande kommuner och andra myndigheter och organisationer.

Från kommunledningens sida vill vi rikta vårt allra hjärtligaste tack till er alla. Det ligger mycket i uttrycket att vi tillsammans blir starka!

Marie Hillman, kommundirektör

Therese Johansson, socialchef

Eva Gustavsson, barn- och utbildningschef

Susanne Jarl, teknisk chef

Daniel Eriksson, förvaltningschef, kultur, evenemang och fritid

Fredrik Idevall, förvaltningschef, Samhällsbyggnad Sydnärke

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-01-18