Nu är det dags att söka
medel ur Skolsamfonden!

Rött äpple på en trave böcker

Enligt stadgarna för fonden ska utdelning användas till förmån för elever i kommunens grundskolor, företrädesvis för:

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god framåtanda eller berömvärd flit.
  • studiebesök, skolresa, exkursion, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål som främjar etisk, kulturell eller estetisk fostran

eller

  • förvärv av sådant material som ej tillhör en skolas obligatoriska utrustning, men som kan vara önskvärd att anskaffa

Ansökan (se nedan) ska finnas hos Barn- och utbildningsförvaltningen senast den 4 april via e-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se

Ansökningsblankett Word, 53.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-03-17