Utbyte av VA-ledningar
på Stöökagatan vecka 19-24

Stöökagatan i Askersund

Mellan vecka 19 och 24 kommer arbete pågå med att byta ut vatten- och avloppsledningar på Stöökagatan, mellan korsningarna till Stora och Lilla bergsgatan. Arbetet kommer inledas med förberedelser vecka 19 och från vecka 20 påbörjas grävarbeten. Trottoarerna på båda sidorna av gatan kommer att kunna användas och passager kommer läggas ut till de entréer som berörs. För att effektivisera arbetet kommer vissa delar ske nattetid.

Den aktuella delen av Stöökagatan ska beläggas med gatsten till hösten. För att det inte ska bli långsiktiga problem med sättningar på gatan behöver VA-arbetena göras i god tid innan stenläggningen, vilket är orsaken till att arbetena behöver genomföras nu under våren och början av sommaren.

Grävarbetena beräknas vara klara under vecka 24 och då kommer korsningarna tillfälligt täckas av väggrus, som saltas för att undvika problem med damm.

Utbytet av vatten- och avloppsledningar på Stöökagatan är en del av förnyelsen av VA-nätet som pågår löpande i Askersunds kommun.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-05-05