Mål och resultat

Torgparken i Askersund

Förord från Årsredovisningen för år 2020

Inget år är det andra likt men 2020 var ett år som var mer olikt än det brukar vara. Pandemin orsakad av SARS-CoV-2 har påverkat världen på ett ofattbart sätt. Nedstängningen har skapat stora osäkerheter i världsekonomin. Ekonomin kommer att repa sig förr eller senare men det som oroar är de effekter som nedstängningen har haft på den psykiska och fysiska hälsan för vår befolkning. Äldre har levt isolerade, barn och unga har slutat att idrotta och våra gymnasieungdomar har förlorat det som är hälften av att gå i skolan, den sociala samvaron som är nog så utvecklande som att lära sig integraler eller engelsk grammatik.

I Askersunds kommun så har vi under året inte haft något behov av att starta någon krisledningsnämnd. Den ordinarie verksamheten har kunnat hantera det som behövt hanteras. Vi har en organisation som även i svåra situationer vet vad som ska göras. En extra stor eloge till all den personal i kommunen som under ibland mycket svåra omständigheter har fått kärnverksamheten att fungera.

Kommunens invånartal är på väg upp, under 2020 blev vi 94 personer fler in kommunen. Många vill bo i Askersund även om vi som redan gör det inte tycker det är något konstigt!

Det ekonomiska resultatet uppgick till 8,6 miljoner kronor vilket är 4,2 miljoner kronor bättre än budget. Tyvärr har nämnderna gjort stora underskott. Det som sticker ut är underskott inom äldreomsorgen och ökade kostnaderna för försörjningsstöd i kommunen inom socialnämnden.

De underskott som finns inom kommunstyrelsen är av engångskaraktär och så är det verksamheter som under lång tid har haft för lite budget mot faktisk kostnad. Dessa felaktigheter är justerade till 2021.

Det som räddade resultatet är ökade statsbidrag som staten sköt till under året för att kompensera för det bortfall av skatteintäkter som blev mindre än befarat.
Glädjande är att planeringen av våra investeringar har tagit god fart. Utbyggnaden av Närlundaskolan är på gång och annat kommer!

Även om 2020 har varit ett annorlunda år mot andra år så kan man konstatera att även ett ovanligt år är fyllt av både glädje och sorg!

Caroline Dieker

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-05-27