Mål och resultat

Torgparken i Askersund

Förord från Årsredovisningen för år 2021

Även 2021 har varit starkt präglat av pandemin orsakad av coronaviruset. Bortsett från den direkta påverkan som själva sjukdomen har så kommer kanske de restriktioner som vi levt under för att mildra sjukdomsspridningen synas under lång tid framöver. Det är både positiva och negativa effekter. Det positiva är att vi blivit bättre på att ha
möten på distans. Det kan på sikt spara både tid och pengar för resor. Det negativa är att vi träffas på distans, vad innebär det att vi inte interagerar med varandra för kvaliteten i vårt arbete? Under 2021 så har vi hört många gånger att det inte har kunnat genomföras på grund av pandemin som svar på att
något viktigt inte har blivit gjort. Framtiden får utvisa om medicinen var beskare än den sjukdom vi ville bekämpa med den.

”De som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det.” Jag tror att vi kommer att upptäcka att trots att det varit fysiskt möjligt så var det i många fall negativt för den verksamhet som hade behövt den personliga närvaron. Kommunal verksamhet mår
inte bra av att för många sitter på sin kammare. Kommunikation är svårt även utan distansarbete.

Det är glädjande att vi i Askersunds kommun har ökat med 63 invånare. Vi har under några år haft en befolkningstillväxt som vi hoppas ska hålla i sig. Resultatet är bättre än budgeterat vilket beror på att skatteintäkterna och stadsbidrag var högre än budgeterat. Nämndernas budgetavvikelser håller sig i stort inom vad som är acceptabelt bortsett från socialnämnden som har långvariga problem att
komma till rätta med kostnaderna inom äldreomsorgen. Socialnämnden har ett pågående utvecklingsarbete för att få kontroll på ekonomin och skapa en styrning som är acceptabel utifrån både kvalitet och ekonomi men det går inte så fort som vi hade önskat. Vi ser också en oroande trend med ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg.

Som politiker är det naturligt att vi fördjupar oss i problemen för det är dem som behöver lösas. Men vi ska inte glömma de oerhört många timmar av arbetad tid i kommunen som har genererat bra vård, skola och fritid. Den fysiska planeringen har fått ny fart vilket ska borga för att vi kan utvecklas som kommun på ett bra sätt framöver. I årsredovisningen får man en lite glimt av den verksamhet i vår kommun som vi på det stora hela tycker fungerar väldigt bra!

Caroline Dieker
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-10-14