EST - Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet - EST - är ett arbetssätt och samarbete där olika aktörer rapporterar in händelser för att kunna planera och genomföra åtgärder där det behövs.

Syftet med EST är att genom strukturerad samverkan effektivisera det kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Målet är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser innan - eller när - problem uppstår.

Länk till formulär för EST finns i spalten till höger.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-06-17