Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Bild på symbol för handikapparkering

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet genomsyrar hela kommunens verksamhet. Arbetet sker bland annat i olika nationella och internationella projekt.

Tillgänglighet

Askersunds kommun har under många år arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten i kommunen. Detta arbete har resulterat i att kommunen har, som enda kommun i världen, blivit tilldelad Tillgänglighetsflaggan för sjunde året i rad! Organisationen Design for all Foundation i Barcelona står bakom den internationella flaggan. I Sverige delas den ut efter en utvärdering av kommunens arbete med tilgänglighet. Utvärderingen görs av Svenska Equality på uppdrag av Design for all Foundation.

Vi arbetar även för tillgänglighet inom det turistiska området. För detta samarbetar vi med organisationen ENAT, European Network for Accessible Tourism.

Folkhälsa

Askersunds kommun arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och väl omhändertagna i kommunen. Till exempel har kommunen ett folkhälsoutskott som arbetar med att främja folkhälsan.

Jämställdhet och Gender Budgeting

Dessutom arbetar kommunen med jämställdhet, bland annat genom projektet Gender Budgeting. Projektet handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Det diskuteras bland annat hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur det möter kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-16