Granskning av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på askersund.se

Granskning av dokument på webbplatsen

Det finns dokument på webbplatsen som inte är förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Stickprov har gjorts med manuella tester.

Granskning av webbplatsen

Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud (WCAG 1.4.2 A)
Ej tillämpligt, inga ljud spelas upp automatiskt.
Bedömning: Godkänd.

Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser (WCAG 2.2.2 A)
Ej tillämpligt, inget innehåll rör sig.
Bedömning: Godkänd.

Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande innehåll (WCAG 2.3.1 A)
Ej tillämpligt, inget innehåll blinkar.
Bedömning: Godkänd.

Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar (WCAG 2.2.1 A)
Ej tillämpligt, det finns inga tidsgränser för hur användare interagerar med sidan.
Bedömning: Godkänd.

Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 1.3.2 A)
Innehållet presenteras inte i en helt meningsfull ordning när det gäller tangentbordsnavigering.
Granskningsmetod: Manuella tester med tangentbordsnavigering, skärmläsaren Talande webb och olika skärmstorlekar.
Bedömning: Godkänd

Skriv beskrivande sidtitlar (WCAG 2.4.2 A)
Alla sidor har en beskrivande titel.
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor.
Bedömning: Godkänd.

Skriv tydliga länkar (WCAG 2.4.4 A)
Flera länkar är dåligt märkta eller talar inte om att det är en länk.
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor.
Bedömning: Underkänd.

Skriv beskrivande rubriker och etiketter (WCAG 2.4.6 AA)
De flesta rubriker och etiketter är beskrivande och tydliga.
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor.
Bedömning: Delvis godkänd.

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning (WCAG 3.2.3 AA)
Webbplatsen har en konsekvent navigation och en genomgående struktur och utformning.
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor.
Bedömning: Godkänd.

Erbjud användarna flera olika sätt att navigera (WCAG 2.4.5 AA)
Navigering erbjuds genom meny, sökfunktion och webbkarta. I mobila enheter även separat navigeringsmeny.
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor.
Bedömning: Godkänd.

Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet (WCAG 2.1.1 A)
Tab-funktionen är den enda funktionen för att navigera med tangentbordet, något som är otillräckligt.
Granskningsmetod: Manuell granskning av tangentbordsnavigeringen. Bedömning: Underkänd.

Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation (WCAG 2.1.2 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av tangentbordsnavigationen.
Bedömning: Godkänd.

Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus (WCAG 2.4.7 AA)
Granskningsmetod: Manuell granskning av tangentbordsnavigeringen.
Bedömning: Godkänd.

Gör en logisk tab-ordning (WCAG 2.4.3 A)
Tab-ordningen är ologisk.
Granskningsmetod: Manuell granskning av tangentbordsnavigeringen.
Bedömning: Underkänd.

Utför inga oväntade förändringar vid fokusering (WCAG 3.2.1 A)
Inga oväntade åtgärder sker vid fokusering.
Granskningsmetod: Manuell granskning av tangentbordsnavigeringen.
Bedömning: Godkänd.

Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (WCAG 2.4.1 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av tangentbordsnavigering och kod.
Bedömning: Godkänd.

Skapa kortkommandon med varsamhet. (WCAG 2.1.4 A)
Det finns inga entangentskommandon på webbplatsen.
Granskningsmetod: Manuell granskning
Bedömning: Godkänd.

Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla (WCAG 1.4.13 AA)
Ej tillämpligt, finns ej på webbplatsen.
Bedömning: Godkänd.

Se till att text går att förstora utan problem. (WCAG 1.4.4 AA)
Vid förstoring kan text krocka med annan text.
Granskningsmetod: Manuell granskning med 200 % förstoring av texten i Chrome (Zoom text only och Text spacing.). Testad tillsammans med WCAG 1.4.12 AA.
Bedömning: Underkänd.

Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. (WCAG 1.4.12 AA)
Avstånden går i de flesta fall att öka utan problem, men kan i vissa fall krocka med annan text.
Granskningsmetod: Testad med tillägget Text spacing. Testad tillsammans med WCAG 1.4.4 AA.
Bedömning: Godkänd.

Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (WCAG 1.4.10 AA)
Fungerar bra utan hjälpmedel, dock sämre som text zoom.
Granskningsmetod: Manuel granskning samt Zoom text (Chrome).
Bedömning: Underkänd.

Skapa en design som fungerar oavsett skärmens riktning (WCAG 1.3.4 AA)
Bilder och text krockar i liggande läge.
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor. Bedömning: Underkänd.

Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser (WCAG 2.5.1 A)
Alternativa zoomfunktioner saknas.
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor.
Bedömning: Underkänd.

Gör det möjligt att ångra klick (WCAG 2.5.2 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av länkar på webbplatsen. Funktionalitet slutförs när fingret lyfts, både när man använder mus och finger.
Bedömning: Godkänd.

Erbjud alternativ till rörelsestyrning (WCAG 2.5.4 A)
Ej tillämpligt, funktion saknas.
Bedömning: Godkänd.

Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 1.3.3 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor genom sökningar efter nyckelord som ”till höger” och ”till vänster” med flera.
Bedömning: Godkänd.

Använd inte enbart färg för att förmedla information (WCAG 1.4.1 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens sidor.
Bedömning: Godkänd.

Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (WCAG 1.4.3 AA)
Granskningsmetod: Testat med Chrome-tilläggen Wave (Web accessibility evaluation tool ) och WCAG Luminosity Contrast Ratio Analyzer.
Bedömning: Underkänd.

Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (WCAG 1.4.11 AA)
Det mesta följer kraven, med några få undantag.
Granskningsmetod: Testat med Chrome-tilläggen Color Contrast Analyzer och WCAG Luminocity contrast ratio analyzer
Bedömning: Underkänd.

Beskriv med text allt innehåll som inte är text (WCAG 1.1.1 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av bilderna på webbplatsen.
Bedömning: Underkänd.

Använd text, inte bilder, för att visa text (WCAG 1.4.5 AA)
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens innehåll. Ingen text finns enbart i form av bild.
Bedömning: Godkänd

Benämn funktioner konsekvent (WCAG 3.2.4 AA)
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens funktioner.
Bedömning: Godkänd

Skapa tydliga och klickbara fältetiketter (WCAG 3.3.2 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av formulären på webbplatsen.
Bedömning: Underkänd.

Utför inga oväntade förändringar vid inmatning (WCAG 3.2.2 A
Granskningsmetod: Manuell granskning av formulären på webbplatsen.
Bedömning: Godkänd.

Märk upp vanliga formulärfält i koden (WCAG 1.3.5 AA)
Granskningsmetod: Manuell granskning av formulär.
Bedömning: Underkänd.

Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt (WCAG 3.3.1 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning av webbplatsens formulär.
Bedömning: Underkänd.

Ge förslag på hur fel kan rättas till (WCAG 3.3.3 AA)
Granskningsmetod: Manuell granskning.
Bedömning: Underkänd

Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner (WCAG 3.3.4 AA)
Ej tillämpligt.
Bedömning: Godkänd.

Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (WCAG 1.2.1 A)
Ej tillämpligt. Det finns inga filmersom består enbart av video på webbplatsen. Det finns inga förinspelade ljudspår på webbplatsen.
Bedömning: Godkänd.

Texta inspelad rörlig media som video, ljud och animationer (WCAG 1.2.2 A)
Ej tillämpligt. Det finns textning och tidsoberoende alternativ till filmerna på webbplatsen. Det finns inga förinspelade ljudspår på webbplatsen.
Bedömning: Godkänd.

Texta direktsändningar (WCAG 1.2.4 AA)
Ej tillämpligt. Det finns inga direktsändningar på webbplatsen.
Bedömning: Godkänd.

Erbjud alternativ till videoinspelningar (WCAG 1.2.3 A)
Ej tillämpligt.
Bedömning: Godkänd.

Syntolka videoinspelningar (WCAG 1.2.5 AA)
Ej tillämpligt.
Bedömning: Godkänd.

Se till att koden validerar (WCAG 4.1.1 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning samt plugin Web Developer.
Bedömning: Underkänd

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (WCAG 1.3.1 A)
Granskningsmetod: Manuell granskning samt Wave.
Bedömning: Behöver förbättras

Ange sidans språk i koden (WCAG 3.1.1 A)
Lang-attribut finns i html-koden.
Granskningsmetod: Manuell granskning i koden.
Bedömning: Godkänd.

Ange språkförändringar i koden (WCAG 3.1.2 AA)
Lang-attribut saknas i vissa språksekment.
Granskningsmetod: Manuell granskning i koden.
Bedömning: Underkänd.

Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (WCAG 4.1.2 A)
Ännu inte färdiggranskad och räknas därför som underkänd.
Bedömning: Underkänd

Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller (WCAG 2.5.3 A)
Har inte kunnat testa.
Bedömning: Underkänd

Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 4.1.3 AA)
Granskningsmetod: Skärmläsare och Wave.
Bedömning: Godkänd

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-22