Tillgänglighetsredogörelse
för askersund.se

Se vilka kända tillgänglighetsproblem som finns. Begär ut information i alternativa format. Se hur du anmäler bristande tillgänglighet.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om

 • hur askersund.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • webbplatsens kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att webbplatsen kan bli mer tillgänglig.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är till viss del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från askersund.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller lättläst kan du skicka e-post till kommun@askersund.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till Askersunds kommun

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss genom att skicka e-post till kommun@askersund.se.

Anmäl bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Under 2021 har arbetet med en ny hemsida inletts som förväntas vara klar för lansering hösten 2022. Vår ambition är att den nya hemsidan ska vara tillgänglig och följa standarden WCAG 2.1 AA. Arbetet har tyvärr blivit försenat på grund av läget med covid-19.

Det innehåll som inte är tillgängligt på den befintliga versionen av askersund.se beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Innehåll i vissa dokument, som PDF eller Word-filer, presenteras inte i en meningsfull ordning. (WCAG 1.3.2)
 • Skipplänkarna som används för att hoppa över återkommande innehåll fungerar inte fullt ut. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Det kan inte garanteras att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. (WCAG 4.1.3 AA)
 • Det kan inte garanteras att länkar är tillräckligt tydligt märkta. (WCAG 2.4.4 A)
 • Det kan förkomma bilder på hemsidan som inte är korrekt beskrivna i text. Det kan även förekomma bilder som inkluderar text. (WCAG 1.1.1 A/WCAG 1.4.5 AA)
 • Språkattribut kan saknas på hemsidan. (WCAG 3.1.2 AA)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Text kan flyta ut i andra bild- och textsegment om den förstoras kraftigt. (WCAG 1.4.4 AA)
 • Innehåll i vissa dokument, som PDF eller Word-filer, presenteras inte i en meningsfull ordning. (WCAG 1.3.2)
 • Skipplänkarna som används för att hoppa över återkommande innehåll fungerar inte fullt ut. (WCAG 2.4.1 A)
 • Viss text på startsidan kan försvinna vid zoomning av texten. (WCAG 1.4.4 AA)
 • Vissa delar av hemsidans innehåll har inte tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.3 AA/WCAG 1.4.11 AA)
 • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Det kan inte garanteras att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. (WCAG 4.1.3 AA)
 • Hemsidans struktur är svårläst för personer som användare skärmläsare som hjälpmedel. (WCAG 2.4.3 A)
 • Det kan inte garanteras att länkar är tillräckligt tydligt märkta. (WCAG 2.4.4 A)
 • Det kan förkomma bilder på hemsidan som inte är korrekt beskrivna i text. Det kan även förekomma bilder som inkluderar text. (WCAG 1.1.1 A/WCAG 1.4.5 AA)
 • Språkattribut kan saknas på hemsidan. (WCAG 3.1.2 AA)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa delar av hemsidans innehåll har inte tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.3 AA/WCAG 1.4.11 AA)

Problem vid användning utan hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Inga kända problem.

Problem vid nedsatt rörelseförmåga

 • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus (WCAG 2.4.7 AA)
 • Skipplänkarna som används för att hoppa över återkommande innehåll fungerar inte fullt ut. (WCAG 2.4.1 A)
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2 A)
 • Det kan inte garanteras att navigering med tangentbord fungerar på hemsidans alla delar. Det förkommer även exempel på att navigeringen inte fungerar i logisk ordning. (WCAG 2.1.1 A/WCAG 2.4.3 A)
 • Funktion för zoomning för personer som har svårigheter för komplexa fingerrörelser saknas. (WCAG 2.1.5 A)

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Inga kända problem.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Inga kända problem.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av askersund.se. I självskattningen har vi använt olika verktyg, bland en checklista för WCAG 2.1 A och AA från tillsynsmyndigheten DIGG samt olika automatiska testverktyg.

Senaste bedömningen blev klar den 15 september 2020.

Granskning av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den befintliga versionen av webbplatsen publicerades under 2013.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-05-23