Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen 11 september. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti inför valen 2022.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

*Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.

*Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen.

*Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2022-08-11