Vad händer efter valet?

Valnattsresultat

När vallokalen stänger kl. 20.00 öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång. När alla vallokaler har rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten preliminära mandatfördelningar.

Onsdagsräkningen

Onsdagen den 14 september görs valnämndens preliminära rösträkning, ”onsdagsräkningen”. Då behandlas de förtidsröster som rösträknarna underkänt på valdagen, samt de röster som inte behandlats på valdagen, exempelvis förtidsröster från andra kommuner och brevröster från utlandet.

Slutligt resultat

Länsstyrelserna räknar sedan alla röster en andra gång. Då redovisas även personrösterna för alla kandidater.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2022-08-11