Fem frågor och svar med HR-chef

Göra Richter på bild med vybild av Askersund

Nu söker vi ny HR-chef till Askersunds kommun!

Vår HR-chef sedan 15 år tillbaka Göran Richter går snart i pension och vi behöver en efterträdare till honom. Hur är jobbet? Vi har ställt fem snabba frågor till Göran.

Vad är det roligaste med att vara HR-chef i Askersunds kommun?

– I en liten kommun är det nära till det mesta – kolleger, ledningsgrupper och politiker. Det ger korta och snabba beslutsvägar. Man blir dessutom en blandning av specialist och generalist, det tycker jag har varit roligt.

Vad tror du skiljer uppdraget som HR-chef i en liten kommun jämfört med en stor kommun?

– I en större kommun tror jag att man arbetar mer strategiskt, medan det i en mindre kommun blir en blandning av operativt och strategiskt arbete. En mindre kommun är lite mer snabbfotad, det går snabbare från ord till handling.

Vilka tror du blir de största utmaningarna för din efterträdare?

– Det kommer vara fortsatt viktigt att arbeta med varumärket Askersunds kommun, att se till att vi är en attraktiv arbetsgivare. Det kan låta klyschigt, men för oss är det väldigt viktigt att vi behåller våra medarbetare, att vi är rädda om dem och ger dem möjligheter att utvecklas. Jag tror även att det även framöver blir viktigt att arbeta för att ha en likvärdig personalpolitik i hela kommunen oavsett förvaltning och där har HR-avdelningen en viktig roll när det gäller att hålla ihop det.

Vilka egenskaper är viktiga hos en person som ska ha uppdraget som HR-chef i Askersunds kommun?

– Jag tycker att det är viktigt att man har en lyssnande förmåga och att man har ett helhetsperspektiv. Jag tror också att man bör vara målmedveten i sitt personalarbete och vara medveten om att man måste jobba långsiktigt. Man behöver även tålamod, en kommun är ganska trögrörlig även om den är liten. Eftersom man har en rådgivande roll gentemot chefer är det dessutom viktigt att ha goda kunskaper inom arbetsrätt och kommunala kollektivavtal.

Vilka råd skulle du vilja ge till din efterträdare?

– Var prestigelös och ha ett öppet sinne. Var nyfiken och öppen för förändringar. För mig har det också alltid varit viktigt att respektera andra och allas lika värde. Inom en kommun är alla arbetsuppgifter lika viktiga och alla ska respekteras utifrån sin roll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?