Vikarieinformation

Här har vi samlat information för dig som jobbar som vikarie hos oss.

Bemanningsenheten läggs ner 31 januari 2024

Från och med 1 februari tar förvaltningarna över ansvaret för korttidsvikarier.

Inom socialförvaltningen bildas en ny bemanningsenhet under planeringsenheten med Emmelie Cedergren som enhetschef. Nuvarande bemanningsplanerare kommer gå över och arbeta där och använda Timecare Pool som tidigare. E-post och telefonnummer kommer inte att ändras.

Inom tekniska förvaltningen kommer måltidssamordnare och städsamordnare sköta korttidsvikarierna och fortsätta använda Timecare Pool.

Barn- och utbildningsförvaltningen återkommer med information om hur vikariefrågorna ska hanteras.

Du som är ny vikarie kommer att få ett SMS med inloggningsuppgifter till TimeCare pool, inlogg till kommunens IT-nätverk samt en epostadress. De flesta av våra vikarier är redan inne i TimeCare pool. Du är själv ansvarig för att det fungerar.

Du som vikarie är ansvarig att lägga dig tillgänglig. Vi förväntar oss att du använder TimeCare pool enligt rutin. Vi vill gärna att du har en god framförhållning och lägger dig tillgänglig flera veckor framåt, helst minst fyra arbetspass i månaden

Du kan ta bort din tillgänglighet när som helst om du ändrar dig.

Om vi inte får någon respons från dig och du inte lägger dig tillgänglig på en tre-månadsperiod kan du bli avslutad som vikarie.

Utifrån din lagda tillgänglighet i TimeCare pool och behovet i verksamheten kommer du att direktbokas. Du får ett sms vid bokningen och ska infinna dig på arbetsplatsen denna tid.

Därför är det av yttersta vikt att vi har ditt aktuella mobilnummer. Vid ändring av ditt mobilnummer meddela bemanningsenheten. Du kan också ändra ditt mobilnummer själv, på din sida i Personec. Inloggning till Personec är densamma som till kommunens IT-nätverk.

I din app kan du se Lediga Jobb. Det är beställningar från de arbetsplatser du jobbar på, beställningar som ännu inte bokats. Du kan intresseanmäla dig för en beställning som du vill jobba på.

För att kunna se alla lediga jobb på din arbetsplats så måste du göra en inställning. Gå in på Lediga Jobb och sedan på det lilla kugghjulet och bocka ur "visa endast pass där jag har tillgänglighet".

Om inga vikarier finns tillgängliga och ingen har intresseanmält sig så skickas det ut förfrågningar om pass till ett antal lämpliga vikarier.

Du kan svara Ja eller Nej men du kan även svara med en kort text, t ex "Ja men inte förrän kl 17" om du inte kan jobba hela passet.

Det kan vara flera som svarar ja. Du har inte fått passet förrän du fått en bokning.

Om du inte svarar alls så kanske bemanningsplanerarna är tvungna att ringa dig.

Om du blir akut sjuk eller måste vabba akut, så ta bort din tillgänglighet om du inte är bokad.

Om du är bokad på jobb så måste du omedelbart meddela både bemanningsenheten och den arbetsplats där du är bokad.

Om du inte kan arbeta under en tid så meddela bemanningsenheten så de inte förfrågar dig i onödan eller undrar var du har tagit vägen. Ta också bort din tillgänglighet under den tiden.

Du får betalt för arbetade timmar den 27:e i månaden efter du arbetat. Du får timlön, semesterersättning och ev ersättning för arbete på obekväm arbetstid.

Kolla alltid så den bokning du har i TimeCare pool stämmer överens med hur du har arbetat. Om ett arbetspass är mer än fem timmar så läggs alltid en rast på 30 minuter.

Om du inte har arbetat så som bokningen visar (ttill exempel om du kom försent, gick tidigare, inte fick någon rast eller blev tvungen att stanna kvar efter bokningens slut) måste du skriva upp det på en blankett "Bokningsavvikelse" och skicka den till bemanningsenheten på en gång.

Askersunds kommun sätter in lönen på Swedbank. Har du en annan bank så anmäl nedan.

Verksamheten gör en uppföljning på ditt arbete efter 14 dagar. Du kan eventuellt bli kallad på uppföljningssamtal om det är något som du behöver förbättra.

Kontakt

Socialförvaltningens bemanningsplanerare

E-post: bemanningsenheten@askersund.se

Telefon: 0583-813 44, 0583-813 45 och 0583-811 40

Postadress:

Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Trafvenfelts väg 20

Kontakt

Emma Gustafsson
Enhetschef städenheten

E-post: emma.gustafsson@askersund.se

Telefon: 0583-820 58

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Susanne Danielsson
Enhetschef måltid

E-post: susanne.danielsson­@askersund.se

Telefon: 0583-810 54

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?