Arbetsmarknadsenheten (AME)

Verksamheten på AME kom till på kommunledningens initiativ 1992 i syfte att aktivt motverka den höga arbetslösheten i kommunen. Målgruppen är personer i åldern 18-64 år och som anvisas av i första hand Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunens socialförvaltning.

Oavsett vilken samarbetspartner som anvisar personer till oss så är den gemensamma faktorn att personen är arbetslös i botten och är i behov av sysselsättning eller arbetsprövning. Antalet som är på AME varierar efter behov och politiska beslut, men i snitt är det cirka 60 personer som praktiserar eller arbetar hos oss.

AME:s verksamhet och den kommunala arbetsmarknadspolitikens uppgift är att på olika sätt stärka och förbereda den enskildes möjligheter till att få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, eller påbörja en utbildning.

Inom verksamheten ligger även samordningsansvar för alla praktikplatser på kommunens förvaltningar samt för ungdomars feriepraktik under sommaren.

Sidansvarig: Hans Carlsson |

Uppdaterad: 2022-03-24