Mottagningsteamet i Sydnärke

Mottagningsteamet i Sydnärke är "en dörr in", en sluss till samhällets samlade resurser och insatser.

Vi som samverkar i Mottagningsteamet ärFörsäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Syfte och mål
Syftet är att ge effektiv och snabb vägledning till dig som är i behov av samordnat stöd. Målet är att du ska kunna nå egen försörjning.

För vem?
Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd  från flera myndigheter? Då kan du kontakta Mottagningsteamet i din kommun.

Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år som behöver stöd för att klara egen försörjning. För att kunna få hjälp av Mottagningsteamet måste du vara folkbokförd i Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun eller Askersund kommun.

Hur går jag tillväga för att få stöd?
Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Mottagningsteamet. Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Kontakt
För mer information ta kontakt med Mottagningsteamet i Sydnärke.
Ansvarig projektledare/samordnare är Ylva Viggosson. Du kan också söka kontakt med Mottagningsteamet via kommunens växel, telefon 0583 – 810 00

Sidansvarig: Hans Carlsson |

Uppdaterad: 2021-03-23