Trä- och serviceavdelningen AME

Verksamheten arbetar i huvudsak åt kommunens förvaltningar med nytillverkning och reparation av leksaker, möbler och inventarier. På denna avdelning utförs också i viss utsträckning enklare legoarbeten åt externa kunder.

I verksamheten ingår även flyttverksamhet, där flyttar inom kommunens förvaltningar utförs som exempelvis flytt av kontorsmöbler och inventarier.

Cerksamheten utför också naturvård genom gräs- och slyröjning på kommunal mark. Dessa uppdrag görs på uppdrag av kultur/fritid och tekniska förvaltningen. Vintertid förekommer viss snöröjning för att hemtjänstpersonal ska kunna ta sig fram till brukarna. Reparationer och däckbyte på hemtjänstens alla cyklar utförs också.

Sidansvarig: Hans Carlsson |

Uppdaterad: 2019-12-02