Välkommen som ny medarbetare
i Askersunds kommun!

Vy över centrala Askersund

Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat.

Att arbeta i en mindre kommun innebär ett omväxlande och spännande arbete, vilket ger stor möjlighet till personlig utveckling inom din yrkesroll och som individ. Närheten till chefer och beslutsfattare ger dig goda möjligheter till delaktighet och inflytande.

Askersunds kommuns ledord är lust, mod och engagemang. Kommunens vision är att vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

900 medarbetare inom 145 yrken

Kommunen har cirka 900 medarbetare fördelat på omkring 145 olika yrken. 86 procent av våra medarbetare är kvinnor. 62 procent av våra anställda arbetar inom vård och omsorg eller skola och barnomsorg. Personalomsättningen är cirka 12 procent och sjukfrånvaron under 2019 låg under 6 procent, vilket anses vara lågt för en kommun.

Askersunds kommun tillämpar kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Avtalet reglerar anställningsvillkor såsom löneutbetalning, mer- och övertidsarbete, semester och övriga ledigheter. Se länk till höger.

Vi har dessutom lokala kollektivavtal, exempelvis om årsarbetstid för omvårdnadspersonal inom socialförvaltningen och för administrativ personal.

Våra förmåner och rutiner

Som kommunanställd har du gratis kaffe, friskvårdskupong och vi har även en så kallad trivselpeng som varje arbetsgrupp tillsammans bestämmer hur den ska användas.

Du kan läsa mer om våra rutiner och policys i vår Personalhandbok som finns under Snabblänkar på kommunens intranät.

Välkommen till Askersunds kommun!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-08-24