Zinkgruvan Mining re:think 2/6

Deltagare rethink 2020

Zinkgruvan Mining re:think 2022

- ett entreprenörsprogram för Askersund

Tänk om – tänk uppskalning – kom och nätverka för hållbar tillväxt!

Zinkgruvan Mining re:think 2022 är i full gång och den 2 juni kl 8.30-10.30 är alla välkomna att delta oavsett om du deltagit i prorgrammet tidigare eller ej till en förmiddag fylld med inspiration och kunskap.

Program:

HÅLLBART LEDARSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Inspirationsföreläsning 8.30-10.00:
Din roll som ledare för dig själv, enskilda medarbetare och team i förändring

Välkomna till en inspirerande förmiddag om organisation & agilt ledarskap – Du lär mer om ledarskap i en föränderlig värld, om målstyrt respektive målsökande ledarskap och agilt arbetssätt, vad det är och hur du kan arbeta. Du får konkreta verktyg för hur man som ledare kan ta sig an sitt komplexa ledaruppdrag, även konsten att leda sig själv. Hur påverkas du som ledare och dina medarbetare av hög osäkerhet? Så sänker du osäkerheten i ditt agila projekt – innehållsosäkerhet och processosäkerhet. Så får du dig själv och andra att utmana din komfortzon.

Kom låt dig inspireras av Mariah Ben Salem Dynehäll!

BAKGRUND OCH PRESENTATION AV FÖRELÄSAREN

Pandemin har påskyndat skiftet från kunskapssamhälle till innovationssamhälle som innebär att organisationer måste förhålla sig till både kaos och osäkerhet för att vara hållbara även i framtiden. Oförutsägbarhet präglar många företag, vilket skapar osäkerhet både för medarbetare och team, men också för ledare som skall leda dem. Det krävs ett ledarskap och ett strukturerat arbetssätt som tar hänsyn till osäkerhet och oförutsägbarhet. Kort sagt leder man människor som om förändringen ändå vore förutsägbar trots att den inte är det.

Vår gästföreläsare, Mariah ben Salem Dynehäll, har utvecklat denna ledarskapsmetod – TOOKIG – tillsammans med Fil dr Leif Denti (forskare på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Prisutdelning av Årets företagare i Askersund 2022!

Workshop 10.30-12.00: Skapa en helhetsbild över ditt målsökande, agila projekt

Här varvar vi teori med praktik genom att ni interaktivt delar med er av egna erfarenheter och reflektioner med varandra. Vi kopplar innehållet till era egna upplevelser och verktyg i relation till er verklighet. Allt för maximalt lärande. Syftet är att ni ska ha en bättre förståelse för att leda i förändring och att ni får med sig praktiska verktyg som ni kan använda direkt i er verksamhet efter dagens slut.

  • Verktyget Tookig Canvas • Canvasens 8 byggstenar • Workshop: Testa på verktyget • Gemensam sammanfattande diskussion.

Välkommen att anmäla dig här:

 Godkännande av användning av personuppgifter * (obligatorisk)
Godkännande av användning av personuppgifter

Om Zinkgruvan Mining re:think

Zinkgruvan Mining re:think är ett entreprenörsprogram som föddes för tre år sedan. Samhällsansvar är viktigt för Zinkgruvan Mining och när företaget arbetade fram en plan för sitt samhällsengagemang blev det tydligt att satsningar på företagande och entreprenörskap är bland det som ger mest positiva och långsiktiga effekter i närsamhället. Med satsningen på Zinkgruvan Mining re:think vill Zinkgruvan Mining i nära samarbete med Askersunds kommun främja lokalt företagande och entreprenörskap och bygga ett samhälle som är rustat för förändringar.

Programledare och Coach: Anna Andreasson

Anna Andreasson

Annas bakgrund är inom lärande och utveckling men även inom försäljning och marknadsföring. Hon har under de senaste tolv åren främst arbetat med att skapa goda förutsättningar för företagande och företagare, i roller som näringslivsutvecklare, näringslivsstrateg och näringslivs- och utvecklingschef i tre av länets kommuner (Karlskoga, Örebro och Lekeberg). I dessa roller har hon mött många företagare och sett deras behov. Anna har lett många utvecklingsprojekt och är van att koordinera och coacha och leda människor mot egna eller gemensamma mål.

Hon har undervisat och coachat människor i deras utveckling i olika utbildningssystem från gymnasium, folkhögskola till universitet. Senast som lärare vid Örebro universitet i medie- och kommunikationsvetenskap och retorik (kommunikativt och coachande ledarskap). Som verksamhetsledare för Karriärcentrum vid Örebro universitet har hon arbetat med samverkansfrågor och verkat för att bygga broar även mellan studenter och arbetsgivare genom mötesplatser, arbetsmarknadsmässor och karriärcoachning. Anna driver idag Andreasson Consulting AB.

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2022-05-05