Finansiering för företagare

Bild på sedlar

Egen insats, banklån, bidrag och kanske även lån från ALMI Företagspartner? Finansieringen av en investering i ditt företag kan se ut på många sätt.

Egen insats
När du skall göra en investering i ditt företag behövs förstås en kalkyl och en någorlunda klar bild över hur stor den egna insatsen kan tänkas bli. Utan egen ekonomisk insats är det svårt att få andra finansiärer att vara med.

Banker
Banken lånar ut pengar och kommer att göra en bedömning utifrån återbetalningsförmåga och säkerhet. Sådana faktorer avgör om du får låna eller ej samt hur stor räntan i så fall blir. Det är alltid klokt att ta en kontakt med banken tidigt inför en investering för att få en bild av möjligheten att låna. Handelsbanken har lokalkontor i Askersund men det finns förstås fler banker som är aktiva i vår bygd.

Bidrag
Länsstyrelsen och Region Örebro Län handlägger ett antal bidrag till investeringar i företag. Du måste alltid ansöka om bidraget och få ett starttillstånd från Länsstyrelsen och Region Örebro Län innan du lägger beställningar och genomför investeringen. Om du redan har beställt det du skall köpa kommer du inte att få bidraget. Det är även fullt möjligt att köpa begagnad utrustning med bidrag. Detta kräver dock en bra dialog och en rätt utformad ansökan. Kommunens näringslivsverksamhet hjälper dig gärna med kontakterna och kan vara bollplank när du skriver din ansökan.

Lån från ALMI Företagspartner
ALMI kompletterar marknaden och erbjuder lån som har en högre ränta än banken eftersom man tar en större risk. Ett lån från ALMI kan vara skillnaden som gör att din investering blir möjlig.

Andra lösningar
Det kan vara klokt att titta på andra lösningar för att få till stånd det man vill uppnå med investeringen. Kan du leasa utrustningen eller köpa den på avbetalning för att slippa stora lån? Om det finns ett annat företag i trakten som har utrustning du behöver kanske det är bättre att köpa tjänster av branschkollegan i stället för att investera själv.

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17