Leader Vättern

Flygbild över Askersund

Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, ett så kallat leaderområde, med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020. Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin (se "dokument"). Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län medfinansierar Leader Vättern.

Ansökan om stöd görs digitalt på Jordbruksverkets hemsida, se "länkar". Vill du diskutera projektidéer eller har frågor så är du välkommen att kontakta Leader Vättern. Du hittar kontaktuppgifter och mer information om Leader Vättern på webbplatsen, se "länkar".

Leader Vätterns vision är ”Vättern är den självklara destinationen för upplevelser kopplade till fisk och fiske och nyttjande av fisk- och kräftresursen sker ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart”.

För att fokusera arbetet mot att nå visionen och möta de behov som identifierats under utvecklingsstrategins framtagning så har fyra övergripande mål formulerats:

  • 2020 ska Leader Vättern ha bidragit till att stärka Vättern som destination och öka möjligheten till upplevelser kopplade till fisk och fiske
  • 2020 ska Leader Vättern ha bidragit till att öka avkastningen av fångsten samt öka samverkan och sysselsättningen inom fisk- och fiskerelaterad näring
  • 2020 ska Leader Vättern ha bidragit till ökad livskvalitet hos boende och besökare
  • 2020 ska Leader Vättern ha bidragit till att upprätthålla god beståndsstatus1 och stärka svaga bestånd samt öka kunskapen om Vätterns ekosystem

För att nå de övergripande målen har fyra insatsområden definierats som Leader Vättern kommer att fokusera på:

  • Fiskevård och miljöövervakning
  • Näringslivsutveckling
  • Information och samverkan
  • Tillgänglighet

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17