Rådgivning för företag

Illustration av figurer samlade i ring runt ett frågetecken

När man står inför ett beslut eller en förändring kan det vara bra med ett bollplank. Vi erbjuder flera möjligheter, alla är förstås strikt konfidentiella.

Näringslivsrådet
Kommunens näringslivsverksamhet, där du kan få råd eller bli lotsad vidare och introducerad hos andra aktörer. Din självklara ingång när du har ett ärende till kommunen och inte vet vart du skall vända dig.

ALMI Företagspartner
Hjälper dig och är ett bollplank när du vill starta eller utveckla ditt företag. Rådgivningen är i huvudsak kostnadsfri och du kan få hjälp med alltifrån utveckling av ditt företag, finansiering, marknad och innovationer. Almi erbjuder även olika tillväxtprogram och kurser till reducerade priser.

Enterprise Europe Network
Erbjuder dig kostnadsfri rådgivning och hjälp att öppna vägar till den europeiska marknaden, både om du vill importera och/eller exportera varor och tjänster.

IFS
Är en del av Almi och erbjuder rådgivning och hjälp till personer med utländsk bakgrund, som vill starta företag.

Coompanion
Erbjuder gratis rådgivning kring hållbart företagande och i huvudsaken när det rör sig om företagande tillsammans eller samverkan mellan företag. Du kan få råd med alltifrån starthjälp, affärsplan, finansiering, affärsutveckling eller juridik.

Andra aktörer
Banker, bokföringsbyråer, revisorer, jurister, reklambyråer, branschorganisationer och andra aktörer erbjuder förstås också rådgivning. Ofta mot ersättning om det inte rör väldigt enkla frågor.

Verksamt.se
Rikstäckande webbplats där många aktörer samlat information för att hjälpa företagare i olika skeden, alltifrån idé till avveckling.

Starta företag
Läs mer på vår speciella sida om detta.

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2021-08-30