Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning

Bild på Sverigekarta

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år en attitydundersökning kring företagsklimatet i landets kommuner. Resultaten presenteras som en rankning.

Askersunds kommun har arbetat aktivt med förbättringar av företagsklimatet sedan Utveckilngscentrums  (nuvarandee Näringslivsrådet) start 1998. Vid mätningen 2002 befann vi oss i ett bekymmersamt men inspirerande utgångsläge med plats 266 av 290. Första tio åren i arbetet med förbättringar var värst och sedan har resultaten blivit bättre och bättre. I den mätning som genomfördes 2012 och presenterades våren 2013 nådde vi vårt dåvarande delmål med plats 80 och en andraplats i Örebro län.

Det nuvarande delmålet är plats 70 i rankningen. Sedan skall vi förstås vidare framåt. En förutsättning för att arbetet skall ge frukt är intresserade politiker och tjänstemän i kombination med engagerade företagare. En annan förutsättning är att alla parter ser varandras roller och respekterar våra respektive uppdrag. Allt sker ju människor emellan. Genom att företagare, tjänstemän och politiker då och då träffas blir det lättare att ta kontakt tidigt i ett ärende så att alla inblandade vet vad som gäller. Om kontakten tas först när ett problem har uppstått blir det ofta mycket bökigare att lösa frågorna.

Vi måste helt enkelt hjälpa varandra att lyckas!

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17