Alkohol och folköl

Bild på dukat bord

Socialnämnden i Askersund har ett avtal om samarbete med kommunerna i Sydnärke; Laxå, Kumla, Hallsberg och Lekeberg, angående ärenden enligt alkohollagen.

Tillståndshandläggaren finns på Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen i Hallsberg.

Ytterligare information om serveringstillstånd samt blanketter för ansökan om tillstånd finns på Hallsberg kommuns hemsida, se länkar.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-17