Tobak

Bild på många cigarettpaket

Du som vill sälja tobaksprodukter i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i någon av Sydnärkes kommuner skall anmäla detta.

Tillståndshandläggaren finns på Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen i Hallsberg.

Ytterligare information samt blanketter för anmälan om försäljning med mera finns på Hallsberg kommuns hemsida, se länk.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-17