Bostadsanpassning

Radhus i trä med vit dörr.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning.

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger bostaden eller bor i hyres- eller bostadsrätt. Om du bor i hyres- eller bostadsrätt måste du ha fastighetsägarens medgivande.

Exempel på anpassning är

  • ta bort trösklar
  • installera spisvakt
  • anpassa badrum
  • bredda dörröppningar.

Du kan också få bidrag till åtgärder utanför bostaden exempelvis ramper, ledstänger, hissar och automatiska dörröppnare.

Du kan läsa mer om bostadsanpassning i länkarna nedan.

Så ansöker du

Bostadsanpassningsbidrag söker du hos socialförvaltningen. Ansökan kan göras via e-tjänst (se länk nedan) eller ansökningsblankett som du får genom att kontakta handläggaren. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Till ansökan ska du skicka med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig med hänsyn till den funktionsnedsättning du har.

Handläggaren utreder och kan i vissa fall behöva göra ett hembesök hos dig. Om du beviljas bidrag kan kommunen hjälpa till att beställa den anpassning som ska göras. Det sker i så fall på uppdrag av dig genom fullmakt.

Så här överklagar du beslut, se nedan

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning: Katarina Karlsson

E-post: katarina.karlsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 02

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?