Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd dygnet runt. Nedan hittar du de viktigaste larmnumren och till höger länkar till webben. Till vänster i menyn hittar du fler akutnummer.

SOS Alarm 112

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ringer du SOS Alarm. Som döv, tal- eller hörselskadad kan du anmäla dig till tjänsten att larma 112 via SMS, se webbplats för mer info.

Polis 112

Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Hit kan du kan ringa dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.

Giftinformation 112

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt - året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.

Information vid olyckor och kriser 113 13

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan alllmänheten ringa och få denna information.​

Socialjour 112

Under vardagar kan du kontakta individ- och familjeomsorgen via receptionen. ​Besöksadress: Lilla Bergsgatan 10 A. Behöver du hjälp med akuta sociala frågor under kvällar, nätter och helger kontaktar du socialjouren via polisens nr 112, du kopplas då vidare till socialjouren.

BRIS- Barnens hjälptelefon 116 111​

Till Barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte när du ringer. Du behöver inte tala om vem du är. Du bestämmer själv vad du vill prata om.

BRIS Vuxentelefon - om barn 077-150 50 50​

Hit kan du ringa om du vill prata med någon om frågor eller oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Du kan också få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Rädda barnens Orostelefon - Jourtelefon våldsbejakande extremism 020-100 200

Rädda barnen tog den 1 februari 2017 över den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism, som då även bytte namn till Orostelefonen. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Orostelefonens personal svarar på frågor om samtliga typer av våldsbejakande extremism på en rad olika språk. Telefonen har öppet vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00. Mer
information om Orostelefonen finner du på Rädda barnens hemsida, se länk till höger.

Röda korset - Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Chatten är öppen vardagar mellan kl 18.00-22.00 och helger kl 14.00-18.00.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

​UMO är en webbplats för alla mellan 13-25 år. Där kan man få kunskap om kroppen, sex, alkohol och droger, självkänsla, att må dåligt och mycket annat. Man kan få svar om man undrar något eller oroar sig för något. Du har möljlighet att ställa anonyma frågor. Man kan också få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv. ​


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-07-19