Hjärtstartare

Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp. I nuläget överlever bara cirka 500 av dem. Med hjälp av en hjärtstartare kan man snabbt få igång hjärtat igen och det är därför viktigt att hjärtstartare finns utplacerade runt om i samhället och att det blir känt var de finns.

Hjärtstopp och hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Inom några minuter avlider personen om den inte får hjälp.

Om någon plötsligt faller ihop är det viktigt att så snabbt som möjligt få igång personens hjärtrytm igen, i väntan på ambulans. Det kan ske med hjälp av HLR, det vill säga hjärt-/lungräddning, i kombination med hjärtstartaren.

En hjärtstartare är en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstör mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har närmast samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

Defibrillatorn är så enkel att använda att vem som helst kan rädda liv. Tiden från det att hjärtat stannar till att en hjärtstartare kan börja användas, är den viktigaste överlevnadsfaktorn. Det är därför så viktigt att det finns en hjärtstartare nära till hands och att många vet var den finns.

Låna hjärtstartare

Vid anordnande av arrangemang där mycket folk samlas på ett ställe är säkerheten en faktor som ska vara högt prioriterad. Att överväga att ha en hjärtstartare på plats visar att man som arrangör är mån om sina besökare genom att förberedda för att kunna hantera plötsligt, oväntat hjärtstopp, en av Sveriges vanligaste dödsorsaker.

Föreningar i Askersunds kommun har möjlighet att låna en hjärtstartare vid evenemang. För mer information kontakta bokningsservice 0583-810 71.

Var finns hjärtstartare?

I Askersunds kommun finns hjärtstartare på flera företag och i kommunala lokaler.Via Svenska hjärtstartarregistrets webbplats (se länk i spalten till höger) kan du söka på var i Askersund det finns hjärtstartare placerade. Har du en smartphone eller läsplatta kan du ladda ner appen Rädda hjärtat. I appen hittar du också alla registrerade hjärtstartare i Sverige, men du får också stöd vid både hjärtstopp och kan lära dig mer om hjärt-lungräddning.

Registrera er hjärtstartare

Om ni har en hjärtstartare på ert företag som inte finns med i registret? Registrera den på Hjärtstartarregistrets webbplats så att så många som möjligt får kännedom om den.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-07-19