POSOM - kristeam

Vid en omfattande, eller traumatisk händelse, finns kommunens POSOM-verksamhet till stöd och hjälp. POSOM arbetar med det psykiska och sociala omhändertagandet vid krissituationer, stora olyckor och katastrofer.

Vad är POSOM?
POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid krissituationer, stora olyckor och katastrofer. POSOM-verksamheten är en extra resurs i vår kommun vid omfattande/traumatiska händelser då kommunens ordinarie organisation inte räcker till. POSOM består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

När börjar POSOM arbeta?
POSOM sätts in efter beslut av räddningsledare, polis, kommunens krisledningsgrupp, kommunchef eller socialchef eller dennes ersättare. Du som privatperson kan alltså inte aktivera POSOM.

Vad gör POSOM:s ledningsgrupp?
Ledningsgruppens uppgifter är att snabbt organisera och leda ett psykiskt och socialt omhändertagande av människor som på något sätt drabbats av en kris och som är fysiskt oskadade. Målet för verksamheten är att ge de drabbade människorna ett sådant omhändertagande att det förebygger psykisk ohälsa på lång sikt. Ledningsgruppen består av representanter för socialtjänst, skola, polis, kyrka, primärvård och räddningstjänst. Socialtjänsten har samordningsansvaret i gruppen.

Vad är en stödgrupp?
Stödgruppen är en organisation som är en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppgift är att skapa lugn och försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

Detta kan vi hjälpa till med:
*Socialt stöd, praktiskt och emotionellt
*Hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt
*Upprätta ett informations- och stödcentrum för anhöriga och vänner vid tex större olyckor med flera olycksdrabbade inblandade

Krisstöd vid stora och /oväntade händelser
I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande plötsliga händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. En del upplever olika efterverkningar lång tid efteråt. Oftast är det bäst att få stöd av anhöriga, med det är inte alltid de finns till hands. Skadade vid olyckor kommer i regel snabbt till sjukhus medan andra kan få vänta länge på både information och hjälp. Hur man reagerar vid en plötslig händelse varierar från person till person och även beroende på situation. Det kan vara viktigt att få stöd och träffa andra som varit med om liknande händelser för att känna samhörighet. Ju snabbare vi gör en hjälpinsats för den drabbade, desto större och bättre blir effekten för den drabbade att komma tillbaka.

 

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-07-19