Äldre

Äldreomsorgen i Askersund är inriktad på tidiga insatser - att främja och bevara det friska samt ge förutsättningar för ett meningsfullt och självständigt liv.

Du ska ges möjlighet att bo kvar i ditt eget hem och egna miljö så länge du önskar det. När förhållandena ändras ska kommunen informera om möjligheten att ansöka om plats i särskilt boende.

Här nedan ser du några snabblänkar inom området för äldre, du hittar mer i menyn till vänster.

Hemtjänst är ett stöd för att du ska kunna ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Mat

Om du har behov av matdistribution så kan du få kyld mat levererad i matlådor hem till dig tre gånger i veckan.

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att få färdtjänst.

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp.

Stöd till anhöriga

Här får du information om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

Värdighetsgarantier för Socialnämnden

Socialnämndens värdighetsgarantier för dig som har hjälp av äldreomsorgen

Äldreomsorgsplan

Här får du information om Askersunds kommuns äldreomsorgsplan

När du inte längre kan få ditt behov av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet kan ansöka om boende i särskilda boendeformer.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19