Äldreomsorgsplan

Äldreomsorgen år 2018-2027

Äldreomsorgsplan

Äldreomsorgen utgör en stor del av den kommunala välfärden. Vi alla berörs av den på olika sätt; en del av oss är i behov av vård och omsorg, en del av oss är anhöriga och en del av oss är medarbetare inom kommunens olika verksamheter.

Askersunds kommuns äldreomsorgsplan är är tänkt som ett strategiskt dokument. Den riktar in sig på vilka utvecklingsområden vi ser som viktiga och vilka strategier vi bör utgå ifrån när vi tar fram verksamhetsplaner i respektive verksamhet.  

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19