Dagverksamhet - rehabilitering

Dagverksamheten är belägen på nedre plan på Västergården. Här finns möjlighet för stöd, stimulans och träning både individuellt och i grupp.

Dagverksamheten är till för dig som har behov av specifik rehabilitering för att klara ditt vardagliga liv så självständigt som möjligt. Här arbetar två undersköterskor i samverkan med arbetsterapeut och fysioterapeut. Deras uppgift är att tillsammans med dig upprätta tydliga mål och utforma en träningsplan för att nå målen, detta för att du ska få en aktivare och mer självständig vardag.

Verksamheten har en stödjande och motiverande inriktning där träningen kan ske både individuellt eller i grupp. Här får du träna både din funktions- och aktivitetsförmåga. Träningen kan innehålla styrka, kondition, balans och kognitiv träning så som uppmärksamhet och koncentration.

​Ansökan

För att ansöka om att delta i dagverksamheten med inriktning rehabilitering kontaktar du en av kommunens arbetsterapeuter, som nås via kommunens växel, eller fysioterapeut på vårdcentralen. De utreder ditt behov, upprättar en rehabplan/hälsoplan och beslutar därefter om en rehabiliteringsperiod är aktuell. Uitfrån dina behov och mål planeras din vistelse hos oss. Viktigt att du är motiverad till att träna för att nå de uppsatta målen.

En rehabiliteringsperiod kan som längst pågå i tre månader. Därefter utförs en uppföljning för att se om du nått dina mål. En rehabiliteringsperiod avslutas när dina mål är uppnådda eller när din aktivitets- och funktionsförmåga stabiliserats. Lång eller upprepad frånvaro kan också leda till avslut.

Resan

Du ombesörjer själv din resa till och från dagverksamheten. För att komma till dagverksamheten kan ett färdtjänstbeslut behövas. Information om färdtjänst finns på Länstrafikens hemsida, se länk till höger, eller på telefon 0771-55 30 00.

Kostnad

​Insatsen är gratis. Du betalar för eventuell lunch samt resa till och från verksamheten. Lunchkostnaden debiteras dig via Taxe- och Avgiftsnämnden i Hallsberg, se länk till höger.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19