Demens

Demenssjukdomar orsakas av en hjärnskada och symtomen kan se olika ut beroende på var i hjärnan skadan finns.

Vanliga symtom är att det sker en gradvis försämring av korttidsminnet, språket och tidsuppfattningen. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående.

Risken att få en demenssjukdom är större ju äldre en person är, men även yngre personer - under 65 år - drabbas.​ De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vasulär demens.

Om du eller någon närstående har haft minnesproblem under en längre tid, bör hjälp i första hand sökas hos läkare på vårdcentralen.

Demenssjuksköterska​

I Askersunds kommun finns en demenssjuksköterska som har till uppgift att ge stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och till deras anhöriga:

  • svara på frågor om minnesproblem, olika demenssjukdomar eller demensliknande tillstånd
  • ge information om hur en utredning går till
  • hjälpa till med läkarkontakt
  • göra hembesök
  • erbjuda individuella stödsamtal
  • informera om kommunens demensvård - till exempel hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, dagverksamhet, avlastningsplats, växelvård, särskilt boende
  • stödja anhöriga.

Kontaktuppgifter till demenssjuksköterskan ser du här till höger. Du kan också kontakta biståndshandläggare för att få information om kommunens demensvård och göra en ansökan.

Du kan läsa mer om kommunens dagverksamhet för personer med minnesproblem i länken här till vänster.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2023-03-10