Korttidsvård

Korttidsvård är en insats för att tillgodose tillfälliga behov av vård och omsorg - ett komplement till hemtjänst och hemsjukvård. Kommunens korttidsvård ges på Syrenen.

Korttidsvård kan till exempel beviljas

  • om du skrivits ut från sjukhus och har fortsatt behov av rehabilitering innan du återgår till det egna hemmet eller i avvaktan på annat boende
  • om du vårdas i hemmet av en anhörig och det finns behov av avlastning eller växelvård
  • svårt sjuka i livets slutskede där vården inte kan ges i det egna hemmet.

Hur ansöker jag om korttidsvård?

Du kontaktar någon av våra biståndshandläggare för att göra en ansökan. Handläggaren utreder ditt behov och tar ett beslut. Se kontaktuppgifter till höger.

Vad kostar korttidsvården?

Du betalar en avgift varje månad. Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster och vad din bostad kostar. Utöver avgiften betalar du också för maten. Du kan läsa mer om avgifter på Taxe- och avgiftsnämndens hemsida, länk dit hittar du till höger.

Överklaga beslut

​Om du inte är nöjd med kommunens beslut, kan du överklaga. Mer information finns i länken till höger.


Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-09-19