Syn- och hörselnedsättning

Har du en syn- och hörselnedsättning så vet du att det finns olika hinder i vardagen. Kommunens syn- och hörselombud kan ge dig råd och stöd i vardagliga problem.

Synnedsättning

Har du på grund av nedsatt syn svårt att läsa, skriva, orientera och förflytta dig? Då kan en av kommunens arbetsterapeuter hjälpa dig att utreda hur synnedsättningen påverkar dina vardagliga aktiviteter.

Arbetsterapeuten hjälper till med översyn av hemmiljön vad gäller aktivitet och säkerhet och ger förslag på hur den kan förändras. Du får också förslag på produkter som du själv kan köpa och underlätta vardagen. Arbetsterapeuten kan i samarbete med syncentralen stötta upp vid träning av synhjälpmedel.

Kontaktuppgifter till arbetsterapeut med inriktning mot synproblematik hittar du till höger.

Hörselnedsättning

Kommunen har två undersköterskor med utbildning inom hörselvård. Till dom kan du vända dig då du behöver råd och stöd, hjälp med byte av slang och batterier, rengöring av hörapparat eller hjälp med kontakt till audiologen​.

De tillhandahåller även blanketter för beställning av olika tillbehör till hörapparat portofritt.

Kontaktuppgifter till hörselombuden hittar du till höger.

Sidansvarig: Marie Karlsson |

Uppdaterad: 2022-07-19